„ECP-Edukacyjne Centrum Polonijne SCIO" jest to organizacja społeczna, zarejestrowana w OSCR pod numerem SC 047747. Celem organizacji jest kultywowanie i podtrzymywanie pamięci oraz tradycji polskich, wspieranie integracji Polonii mieszkającej w Edynburgu i jego okolicach oraz integracji Polonii z lokalną społecznością.

ECP- Edukacyjne Centrum Polonijne SCIO było współorganizatorem i koordynatorem warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych w Szkocji.

Przy Edukacyjnym Centrum Polonijnym SCIO działa Akademia Języka Polskiego im. Gen. Stanisława Maczka - szkoła, której misją jest troska o utrzymanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie przez młode pokolenie wychowujące się z dala od ojczyzny.
We wrześniu 2015 roku rozpoczęły swoją działalność dwie nowe placówki Akademii: w Dalkeith i w Edynburgu.

Partnerzy