Przewodnicząca:
Bożena Oleś
Członkowie Rady Rodziców:
Aneta Bąk
Paulina Fornal 
Agnieszka Stus 
Iwona Szymańska
Magdalena Walczak