Małgorzata Firlit
Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze specjalnościami „Nauczanie Początkowe” i „Formy gimnastyczno-taneczne z rytmiką”. Ukończyła kursy z dziedziny Kinezjologii Edukacyjnej, Pedagogiki Zabawy „Klanza”, choreoterapii oraz tańców ludowych i towarzyskich.

W Szkocji ukończyła kursy dotyczące nauczania i pracy z dziećmi dwujęzycznymi: „Jak edukować dzieci dwujęzyczne” oraz „Jak rozwijać polską szkołę-wyzwania współczesności”.

W ramach programu Akademia Polskości-studium doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” ukończyła: „Metody aktywizujące w pracy z grupą uczniów szkoły polonijnej”, „Rodzic- wsparcie czy przeszkoda? Jak budować relacje i rozwiązywać konflikty”, „Dwujęzyczność-jak zyskać, by nie stracić” oraz „Jak wzmocnić motywację uczniów i atrakcyjność zajęć w szkole polonijnej?”

Posiada ponad 20 letnią praktykę jako nauczyciel. Od 2009 roku prowadzi zajęcia dla polskich dzieci w Szkocji, zarówno indywidualnie jak i w polskich szkołach.

W latach 2014-2015 była koordynatorem i współorganizatorem warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych w Szkocji.

Pani Małgorzata uwielbia pracę z dziećmi.

 

Edyta Piecuch
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji: Praca Socjalna i Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła kurs nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej oraz psychologii dydaktyki języka obcego, kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kurs promujący samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Doświadczenie zdobywała w przedszkolach, szkołach podstawowych, domach dziecka oraz ośrodkach kultury na terenie Polski.
Prywatnie mama dwujęzycznej córki.
Od kiedy zamieszkała w Szkocji bierze czynny udział w różnego rodzaju akcjach, wydarzeniach kulturalno-wychowawczych i festiwalach promujących polską kulturę i zwyczaje.

Anna Pytlik
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada tytuł magistra pedagogiki, o specjalizacji: animacja społeczno-kulturalna. Swoje pierwsze doświadczenia, jeszcze jako studentka zdobywała w Publicznym Przedszkolu w Wodzisławiu Śląskim, gdzie później w 2008 roku realizowała międzypokoleniowy projekt „Mała Księga Opowieści”.

Od 2007 roku związana z placówkami kulturalnymi, edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce, gdzie organizowała różnego rodzaju aktywności dla dzieci, młodzieży i seniorów (m.in. koordynatorka projektu dotyczącego regionalizmu „Cztery pory roku po śląsku”). Ukończyła liczne kursy dokształcająca, m.in. kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, florystę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, “Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki”. Ostatnie dwa lata pracowała w bibliotece, jako instruktor ds. imprez kulturalnych, organizując nie tylko wydarzenia takie jak święto miast, czy dożynki, ale przede wszystkim realizując się jaki instruktor zajęć dla dzieci.

Jest szczęśliwą matką Marianny, która w tym roku rozpoczęła zwoją przygodę z dwujęzycznością idąc do szkockiej szkoły podstawowej.

W wolnych chwilach uwielbia czytać książki, oglądać filmy i szyć na maszynie. Miłośniczka psów oraz podróży bliskich i dalekich.

Agnieszka Bugaj
nauczyciel języka polskiego

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Studium Pedagogicznego w Kielcach; specjalność: filologia polska z kulturoznawstwem.
Od 2010 zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi w polskiej sobotniej szkole. Również uczestniczyła w warsztatach, m.in. ,,Nauczanie języka polskiego jako obcego z elementami nauczania kultury polskiej oraz psychologii dydaktyki języka obcego’’,  „ Jak edukować dzieci dwujęzyczne?” oraz w szkoleniach, m.in. w zakresie wykorzystywania ram programowych w przygotowaniu programów nauczania dla szkoły polskiej za granicą.
Prowadzi także prywatne zajęcia z języka polskiego dla dzieci i dorosłych w Szkocji.
W życiu prywatnym kocha książki, dobre kino i muzykę.

Agnieszka Matysiewicz

Nauczyciel języka polskiego i historii

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji praca socjalna oraz tytuł magistra historii o specjalności nauczycielskiej.

Pierwsze doświadczenia w nauczaniu zdobywała w Polsce. Stale dokształca się  biorąc udział w rożnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ukończyła anglojęzyczne kursy: „The Incredible Years”- „Niesamowite Lata”, „Raising children with confidence”- „Wychowywanie dzieci z pewnością”, „How to talk so kids will listen”- “Jak mówić, by dzieci słuchały”.

Uczestniczyła w szkoleniu on-line  “Współpraca z rodzinami dzieci dwujęzycznych” oraz ukończyła  kurs  wychowawców kolonijnych w Polsce. W 2016 roku rozpoczęła cykl szkoleń organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie prezentowane były aktualne trendy w zakresie metodologii nauczania języka polskiego, historii i geografii dzieci dwu- i wielojęzycznych  oraz liczne aspekty z zakresu etyki zawodu nauczyciela. Wykłady połączone były z warsztatami na temat uwarunkowań i profilaktyki trudności wychowawczych, a także z praktycznymi ćwiczeniami w zakresie logopedii. Ukończyła kurs „Dyscyplina w klasie”. Bierze udział w cyklu webinariów prowadzonych przez Elizę Wojtowicz-Wage i Annę Popławską takich jak: “Wakacyjna droga kreatywnego nauczyciela”, “Dobry trik nie jest zły- 5 prostych sposobów, aby scalić grupę”, “Dlaczego warto wykorzystywać szachy w edukacji wczesnoszkolnej”, “Teściku sprawdź się sam”, “Przedszkolak w sieci”, “Tworzenie gier interaktywnych”, “10 pomysłów na dobrą pierwszą lekcję”, “Ty tu urządzisz, czyli narzędziownik “bezpodręcznikowego” nauczyciela”. Ukończyła kurs matematyczny, na którym poznała kreatywne metody nauki matematyki.

Prywatnie mama dwójki dzieci  Sary i Gabriela, z którymi lubi spędzać czas spacerując, czytając, rysując lub gotując smaczne potrawy. W czasie wolnym lubi słuchać dobrej muzyki, czytać ciekawą książkę lub z pasją oddawać się pracy nad kolejnym rękodziełem wykonanym haftem krzyżykowym.

Wioletta Chruściel

Logopeda

 

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie z pedagogiki o specjalności Opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego.

Z Edukacyjnym Centrum Polonijnym związana prawie od samego początku istnienia szkoły. Pracowała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Widząc duże zapotrzebowanie na poprawną naukę języka ojczystego ukończyła studia podyplomowe o specjalności Logopedia.

Brała udział w następujących webinarach: „Dziecko dwujęzyczne diagnoza krok po kroku”, „Emocje rodzica i pacjenta jak nimi zarządzać w terapii logopedycznej”, „Terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Terapia kreatywna wzrok, słuch, pamięć,  motoryka, lewa półkula”, „Przegląd przydatnych pomocy logopedycznych”, „Komunikacja niewerbalna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”, „Oswoić jąkanie”.

Uczestniczyła w certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez M. Bystrzanowską pod tytułem „Diagnoza i terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym w  wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” oraz  „Mutyzm wybiórczy jako zaburzenia lękowe”.

Ponadto ukończyła kursy Metody dobrego startu,  wychowawcy kolonijnego, uczestniczyła w warsztatach terapii śmiechem w szkołach i przedszkolach oraz  brała udział w kursach „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę”, „Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym”, "Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”.

Uczestniczyła też w szkoleniu prowadzonym przez wykładowców Szkoły Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zakresu nauczania języka polskiego z elementami nauczania kultury polskiej oraz psychologii dydaktyki języka obcego.

Brała udział w webinarach prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pod tytułem „Jak pracować z uczniem jąkającym się”, „Projekt dysleksja” oraz  „Technologia na czasie”.