Przewodnicząca:
Natalia Łącka
 
Skarbnicy Rady Rodziców:
Agata Adamska
Justyna Szarwińska-Adamek