Akademia Języka Polskiego im. Gen. Stanisława Maczka przy ECP w Dalkeith i Edynburgu - otrzymały dofinansowanie w roku 2018 od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r., pokrywające częściowo koszty wynajmu pomieszczeń.

Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe, które ułatwi naszym uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz dalszą naukę języka polskiego.