Akademia Języka Polskiego przy ECP w Dalkeith i Edynburgu - otrzymały dofinansowanie w roku 2016 od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", które na zlecenie Kancelarii Senatu RP realizowało projekt „Wsparcie działalności polskich szkół uzupełniających w Wielkiej Brytanii w 2016 r.”, pokrywające częściowo koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych oraz doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne.

Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe, które ułatwi naszym uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz dalszą naukę jezyka polskiego.