Rok 2015 
Akademia Polskości - edycja Szkocja 2015
 
Na rok 2015 zaplanowane były trzy spotkania - warsztaty metodyczne w ramach Akademii Polskości – studium doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”.
Projekt był finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Czerwiec

Czerwiec

Sierpień

Sierpień

Listopad

Listopad